About Croatia

ACI Marina Skradin

[ssba]

POLOŽAJ

ACI marina Skradin smještena je u uvali sjeverozapadno od pristaništa u Skradinu. Zbog slatke vode u bazenu marine nautičari, a posebno vlasnici drvenih brodova, ovdje rado ostavljaju svoja plovila na zimovanju.

OTVORENA

tijekom cijele godine

VEZOVI

Marina raspolaže sa 153 veza u moru, opremljenih priključcima za vodu i struju.

SADRŽAJ

Recepcija, mjenjačnica, restoran, sanitarni čvor (WC i tuševi), parkiralište za osobna vozila. Najbliža crpka za gorivo nalazi se u gradskoj luci Šibenik (8 nm).

POVEZANOST

Postoje dobre cestovne veze prema Zadru i Rijeci na sjeveru, te prema Splitu na jugu. Skradin je sa Šibenikom povezan redovnim autobusnim linijama. Najbliže međunarodne zrakoplovne luke: Zadar (55 km) i Split (76 km).

UPLOVLJAVANJE

Nakon prolaza kroz Šibenski kanal put prema Skradinu vodi nas duž korita rijeke Krke i Prukljanskog tjesnaca. Korito rijeke označeno je mnoštvom crvenih i zelenih svjetionika, a uobičajeno je ploviti desnom stranom. Korito rijeke se u prvoj polovici puta mjestimično sužava na 100 m (dubina vode 7 – 40 m), a kasnije na 80 m (dubina vode 7 – 11 m). Lijeva obala rijeke je plića. U Prukljanskom jezeru put prema Skradinu vodi nas uz rt Oštrica koji je označen zelenim svjetionikom (Z Bl 2s 6m 1M). Ulaz u luku Skradin označen je crvenim svjetionikom na rtu Lukovo ( C Bl 2s 3 m 1M) te zelenim svjetionikom na rtu Dut (Z Bl 2s 4m 3M). Uz samu ACI marinu Skradin, na zapadnoj obali nalazi se zeleni svjetionik (Z Bl 5s 7m 3M).

KONTAKT & INFORMACIJE:

HR- 22222 Skradin
Tel.: 022/771-365
Fax.: 022/771-163
e-mail: m.skradin@aci-club.hr
VHF: 17

Lučka kapetanija Šibenik
Tel./Fax.: 022/217-216; 022/217-378
VHF: 10 and 16