About Croatia

Marina Podgora

[ssba]

POLOŽAJ

Nalazi se južno od Makarske.

OTVORENA

cijelu godinu

VEZOVI

Marina raspolaže sa 220 vezova. Zaštićena je od vjetrova lukobranom.

SADRŽAJ

Priključci za struju i vodu, dizalica za brodove.

KONTAKT & INFORMACIJE:

Stari Porat,
21327 Podgora

Tel: +385 21 62 52 22
Fax: +385 21 62 53 11