About Croatia

Marina Frapa

[ssba]

O MARINI

Marina Frapa naljepša je marina Jadrana, te je zasigurno jedna od najljepših na Mediteranu. Smjestila se na središnjem dijelu hrvatske obale, izmedu Šibenika i Splita, u samom srcu Dalmacije u mjestu Rogoznica, u lijepoj i sa svih strana zaštičenoj uvali Soline. Centar marine čini izgrađeni otok na kojem je smješten jedan dio sadržaja kao što su recepcija, kontrolni toranj, servis, 396 m dug tranzitni gat pogodan i za prihvat mega jahti, hotel “Otok” i pripadajuće parkiralište, većina ugostiteljskih sadržaja, te ostali prateći uslužno-poslovni objekti.

Na kopnenom dijelu kompleksa naše marine nalazi se 10 gatova s 450 potpuno opremljenih vezova kao i čuvani prostor za 150 suhih vezova. Nezaobilazni sadržaji kopnenog dijela su hotel “Kopno”, kompleks otvorenih bazena sa disco-noćnim klubom, bogati sportski centar, glavna kongresna sala, te nadzirano parkiralište. Cjelokupni kompleks marine Frapa prostire se na više od 136 000 m2. Nadzor nad plovilima organiziran je 24 sata, a video nadzor nalazi se i na ulazu u marinu. Vodeći veliku brigu o zaštiti okoliša marina Frapa je već 8 godina zaredom nagrađena Plavom zastavom, koja je danas najpriznatiji model ekološkog odgoja obrazovanja te obavještavanja javnosti, kada je u pitanju briga za more i obalni pojas.

Marina Frapa za prihvat i smještaj plovila raspolaže s 10 gatova, koji se koriste za cjelogodišnji smještaj plovila i ima oko 450 mjesta. Za prihvat plovila koji se odluče na kraći boravak u marini, te plovila u tranzitu koristi se tranzitni gat čija je cjelokupna izgradnja dovršena 2008. godine. Svakom vezu omogućeno je korištenje priključka na struju i vodu koji se nalaze na kvalitetnim energetskim ormarićima na svim gatovima.

Svi gatovi marine su pod 24-satnim video nadzorom i pristup je dozvoljen samo ovlaštenim osobama i djelatnicima marine. Smještaj plovila na kopnu moguć je za 150 plovila u čuvanom prostoru koji se također nalazi pod 24-satnim video nadzorom. Za kopneni prijevoz motornih brodova i jedrilica unutar marine koristi se karelo (boat–trailer) nosivosti do 50 t. Idealna mjesta za nautičare koji žele da njihova plovila dobiju istaknuto mjesto, predstavljaju posebno kategorizirani vezovi na više lokacija u marini.

OTVORENA

Cijelu godinu

SADRŽAJI

U sklopu usluga u marini Frapa možete napraviti kompletan servis vašeg plovila. Potpuni servis za sve tipove brodskih motora i sve vrste radova obavljaju za to ovlašteni djelatnici servisa marine u suradnji s kooperantima. Svi radovi se obavljaju u za to specijaliziranim prostorima vodeći pri tome brigu o zaštiti okoliša i udovoljavajući svim zahtjevima zbrinjavanja otpadnih voda, ulja, maziva i goriva. Za radove na plovilima koji zahtijevaju zatvoreni prostor, servis marine koristi prostrani hangar.

KONTAKT & INFORMACIJE:

Marina FRAPA
Uvala Soline bb
22203 Rogoznica
Croatia

Reception
T. +385 (0)22 559900, 559931
F. +385 (0)22 559932

marina-frapa@si.t-com.hr
www.marinafrapa.hr