Kako vam možemo pomoći?

Ako imate pitanja o najmu broda slobodno nas pitajte:

Email:

mail@chartercroatia.net

Telefon:

+385 95 742 2000

 

 

Informacije o tvrtki

Registrirani naziv tvrtke: Bloem d.o.o. turistička agencija
Registrirana trgovačka marka: Bloem d.o.o.
Adresa sjedišta: 21000 Split, Vukovarska 160, Republika Hrvatska
Adresa poslovnice za stranke: 21000 Split, Velebitska 51, Republika Hrvatska
Radno vrijeme za stranke: ponedjeljak – petak od 08:00 do 16:00 h
OIB poslovnog subjekta: 09351195651
Porezni broj: 09351195651
EU porezni – identifikacijski broj: HR09351195651
MBS Poslovnog subjekta: 060247264
Registracija: Tt-10/1306-2
ID KOD AGENCIJE: HR-AB-21-060247264
Voditelj poslova: Marija Smoljo, u svojstvu Osobe odgovorne za poslovanje putničke agencije,
sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (N.N. 130/2017)
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti
Nadležno nadzorno tijelo: Ministarstvo turizma RH – turistička inspekcija